ERGOLHPTHS.GR

H ομάδα μηχανικών του ERGOLHPTHS.GR μελετά, ελέγχει και καταχωρεί προκηρύξεις δημοσίου από όλους τους φορείς πληροφόρησης. Με εργαλεία εύκολης αναζήτησης, συνδυαστικής και προσαρμοσμένης στις επιθυμίες κάθε χρήστη, παρέχει σε πρώτο πλάνο όλες τις βασικές πληροφορίες με σκοπό την πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας.

Στα πλαίσια της γνωριμίας και εξοικείωσης με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας μας, σας παρέχουμε την δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης, μέγιστης διάρκειας 14 ημερών. Επιλέγοντας ΄΄ΟΔΗΓΙΕΣ΄΄ στην αρχική μας σελίδα, θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας. Οι προσφορές μας, μας καθιστούν μακράν οικονομικότερους έναντι οποιουδήποτε ανταγωνιστή: Εξάμηνη συνδρομή 80 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ και Ετήσια συνδρομή 150 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ, με πρόσβαση στο σύνολο των κατηγοριών (κατασκευές-έργα, μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες) και των υποκατηγοριών τους.

Με την επιλογή SIGN UP μπορείτε να γίνετε συνδρομητής των υπηρεσιών μας σε μορφή δοκιμαστικής συνδρομής ή σε μορφή κανονικής εξάμηνης ή ετήσιας συνδρομής με την κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στην συνδρομή.

Σημείωση: Το σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας άλλαξε. Πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ.: 212 1046176

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχόμαστε καλές αναζητήσεις, καλές αναθέσεις και καλά έργα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δημόσια έργα

  Νόμοι-Νομολογίες Δημοσίων έργων

  ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ : Δεν κωλύεται η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος του έργου του οποίου η απόφαση κατακύρωσης εκδόθηκε, σύμφωνα με όρο της διακήρυξης, από την Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και όχι, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 εδαφ. δ του ν. 3852/2010, από την οικεία Οικονομική Επιτροπή και για το λόγο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση πριν την υπογραφή της σύμβασης.

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000 ΕΥΡΩ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ

  Με το άρθρο 222 Ν. 4281/2014 δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης , οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των 300.000 ευρώ. 

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :"..η προσωρινή µειοδότρια πρέπει να αποκλειστεί από το διαγωνισµό γιατί η υπό κρίσιν περίπτωση µε την µεταγενέστερη προσκόµιση του πιστοποιητικού ότι η εταιρεία δεν τελεί σε ειδική εκκαθάριση, θεωρείται ότι συνιστά όχι διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων αλλά αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων . Αυτό δέχεται η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής εναπόκειται να καλεί τους προµηθευτές για διευκρίνιση ή συµπλήρωση νοµίµως κατ’ αρχήν υποβληθέντων στοιχείων και όχι για αναπλήρωση µη υποβληθέντων ή µη νοµίµως υποβληθέντων (Ε.Α. ΣτΕ 996/2010, 70/2010, 867/2009, 696/2009, 349/2008 κ.α.). Εφόσον, λοιπόν, στο πιστοποιητικό που προσκόµισε η προσωρινή µειοδότρια δεν συµπεριλαµβάνονταν βεβαίωση και για την περίπτωση της ειδικής εκκαθάρισης όπως απαιτούνταν από τη διακήρυξη τότε η µεταγενέστερη προσκόµιση του δεν συνιστά επιτρεπτή σύµφωνα µε το νόµο και τη διακήρυξη συµπλήρωση αλλά ανεπίτρεπτη αναπλήρωση µη υποβληθέντων δικαιολογητικών.."

  περισσοτερα