ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προμήθειες

  Προμήθειες Δημοσίου

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΗΔΗΣ : Σας ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη και Παρασκευή 28 και 29 Ιουλίου 2016, το ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης και αναβάθμισής του. Παρακαλούνται οι φορείς που έχουν δημοσιεύσει ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών εντός του τριημέρου ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΣΑΒΒΑΤΟ, 28, 29 και 30/7/2016, να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ως εξής :
  Διαγωνισμοί της Πέμπτης 28/7, νέα καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 1/8/2016
  Διαγωνισμοί της Παρασκευής 29/7, νέα καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 2/8/2016
  Διαγωνισμοί Σαββάτου 30/7/2016, νέα καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 3/8/2016.
  Για τους ανωτέρω διαγωνισμούς των οποίων μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  θα πρέπει να μετατεθεί και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
  Επίσης οι φορείς οι οποίοι έχουν προγραμματίσει αποσφραγίσεις προσφορών για την Πέμπτη και Παρασκευή 28 και 29 Ιουλίου 2016, θα πρέπει να μεταθέσουν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των προσφορών ορίζοντας νέες ημερομηνίες από τη Δευτέρα 1/8/2016 και μετά.

  περισσοτερα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκύκλιοι- Γνωμοδοτήσεις

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/7/2016 ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΟΥ Ν. 4281/2014

  ΝΟΜΟΣ 4403/7.7.16 Άρθρο 57 : Από 1.7.2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν. 4281/2014 (Α’ 160), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138,139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

  περισσοτερα