Οδηγίες Διαγωνισμών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Όλοι ανεξαιρέτως οι διαγωνισμοί καταχωρούνται με βάση το ή τα cpv, στα οποία αντιστοιχεί το είδος του διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ).

Οι διαγωνισμοί ευρύτερου κατασκευαστικού ενδιαφέροντος καταχωρούνται επι πλέον των cpv και σε κατηγορίες που εμείς έχουμε επιλέξει και ορίζονται ως κάτωθι:

Στην κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΕΡΓΑ περιλαμβάνονται όλοι (και αποκλειστικά αυτοί) οι διαγωνισμοί για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση εργοληπτικού πτυχίου.

Αντίστοιχα στην κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ περιλαμβάνονται όλοι (και αποκλειστικά αυτοί) οι διαγωνισμοί για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση μελετητικού πτυχίου.

Όλες τις ενεργές προσκλήσεις κατάρτισης καταλόγων του άρθρου 118 του Ν.4412 μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας ή πληκτρολογώντας στην μπάρα αναζήτησης στο πεδίο "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ" το κριτήριο "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΘΡ. 118".

Όλοι οι υπόλοιποι διαγωνισμοί υπηρεσιών κατασκευαστικού ενδιαφέροντος καταχωρούνται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Με βάση τα παραπάνω και με σκοπό την ευκολότερη αναζήτηση συστήνεται οι πελάτες που ενδιαφέρονται για διαγωνισμούς κατασκευαστικού ενδιαφέροντος (ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) να επιλέγουν ως κριτήριο τις ανωτέρω κατηγορίες και υποκατηγορίες αυτών.

Η καταχώρηση των διαγωνισμών ανά Περιφέρεια και Νομό γίνεται με βάση τον τόπο εκτέλεσης του έργου-προμήθειας, που κατα κανόνα είναι και τόπος δημοπράτησης. Σε περίπτωση που το γεωγραφικό κριτήριο αναζήτησης του χρήστη είναι ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, προτείνεται η συνδυαστική αναζήτηση να γίνεται με επιλογή από τα κριτήρια CPV, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΠΤΥΧΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η αναζήτηση διαγωνισμών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους από το πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στο αριστερό μέρος της αρχικής σελίδας:

Συνδυαστική αναζήτηση

Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε συνδυασμό μέσα από τις επιλογες CPV, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΠΤΥΧΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ή ΝΟΜΟΙ (μία επιλογή εκ των δύο), ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερες της μίας επιλογές (π.χ. τους νομούς ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ).

Απλή αναζήτηση

Διαλέγοντας μια επιλογή στα κελιά που βρίσκονται κάτω από τη λέξη ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στο αριστερό μέρος της αρχικής σελίδας.

Παράδειγμα 1: διαλέγοντας στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ την επιλογή ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΡΓΑ και πατωντας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, εμφανίζονται όλοι οι διαγωνισμοί για τους οποίους απαιτείται εργοληπτικό πτυχίο-μεεπ.

Παράδειγμα 2: διαλέγοντας ένα ή περισσότερα cpv, εμφανίζονται οι διαγωνισμοί που περιλαμβάνουν έστω ένα από τα επιλεγμένα cpv

Με λέξη κλειδί

Πληκτρολογώντας στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ μια λέξη από τον τίτλο του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει.

Με βάση την ημερομηνία διεξαγωγής

Επιλέγοντας την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Με βάση την ημερομηνία καταχώρησης

Επιλέγοντας την ημερομηνία καταχώρησης του διαγωνισμού (επιλέγοντας ημερομηνία "Από:" την ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης στην πλατφόρμα, περιορίζεται η αναζήτηση σε διαγωνισμούς που δεν έχετε ξαναδεί).

Με βάση τον προυπολογισμό

Επιλέγοντας καταχωρώντας κατώτερα και ανώτερα ποσά προυπολογισμού.

Επιλογή όλων των διαγωνισμών

Πατώντας στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας τη λέξη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι διαγωνισμοί.

Με αυτή την εύκολη-συνδυαστική-ταχύτατη αναζήτηση κάθε χρήστης μπορει να επιλέξει να βλέπει τους διαγωνισμούς που τον ενδιαφέρουν και μόνο σε λιγότερο χρόνο.